Om bloggen

Redaktør Endre Sjøvold, forsker og forfatter.

Dette er bloggen for prosjektet «Operativ ledelse» ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Prosjektets formål er å identifisere hva som skal til for å føre team til høy ytelse i krevende situasjoner. Vi kommer til å dele våre forskningsfunn i denne bloggen og vektlegge de praktiske implikasjonene funnene har.

Bloggens hensikt er å bidra med kunnskap om hvordan team kan øke sin ytelse. Foruten våre egne funn vil vi derfor også dele relevante funn fra andre forskergrupper. Vi vil også videreformidle generell kunnskap innen feltet og omtale og anbefale nyttig litteratur og bøker. Å hjelpe team til høy ytelse er en praktisk ferdighet og vi håper bloggen vil bære preg av det.    

Bloggens redaktør er Endre Sjøvold som har arbeidet med team og teamutvikling siden tidlig på åttitallet. Frem til 2001 arbeidet han primært som rådgiver med en fot i akademia. Virksomheten i denne perioden omfattet i hovedsak omstillingsprosesser i internasjonale virksomheter. Siden 2001 har han vært tilsatt i full stilling som forsker ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med en liten fot i den «virkelige» verden. Sjøvold er i utgangspunktet cand real fra Universitetet i Oslo, men har sin doktorgrad i organisasjonsteori med spesiale grupper og gruppeprosesser. Han hevder at i enhver omstilling er kvaliteten på relasjonene i de involverte gruppene avgjørende for suksess.