Hvem er vi?

Endre Sjøvold

Hentet fra www.spgr.no

profileimage

… er idag tilsatt ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I flere tiår har jeg arbeidet med omstilling og strategiutvikling for internasjonale virksomheter og har i den forbindelsen jobbet med utvikling av både vestlige og asiatiske (Sør-Korea) lederteam siden tidlig åttitall. Gjennom systematiske studier av reelle team i mer enn tredve år har jeg sammen med ledende amerikanske og koreanske forskere også bidratt til ny teori (spinnteorien) innen smågruppeforskningen. Min formelle bakgrunn inkluderer både en Cand real og en PhD i organisasjonspsykologi. Jeg er også direktør for Master of Technology Management som er et samarbeid mellom NTNU, NHH, Mit, Standford, National University of Singapore og Chalmers.

Min erfaring spenner fra internasjonal konsulentvirksomhet med oppdrag for såvel store internasjonale organisasjoner som fra mindre norske bedrifter både innen privat og offentlig sektor. Selv om jeg alltid har hatt en fot i akademia var det først i 2001 jeg ble fulltids akademiker. Min doktorgrad fra 1995 fikk internasjonal annerkjennelse og jeg ble flere ganger kalt til USA for å dele mitt arbeid med R.F. Bales (Harvard) forskergruppe, spesielt vedrørende mine algoritmer for analyse av polarisering i team.

Min forskning ved NTNU har to hovedtråder: Omstilling av virksomheter og team- og gruppeprossesser. Disse to forskningstrådene henger tettere sammen enn man først skulle tro; Ingen omstilling og intet prosjekt har mulighet for suksess om ikke de mellommenneskelige prosessene ivaretaes på en god måte. Dessverre er det ofte et stort gap mellom praksis og det vi i dag vet skal til for å håndtere slike prosesser på en god måte. Min erfaring er at håndtering av teamprosesser er den desidert viktigste, men samtidig den mest oversette komponenten i endringsarbeid. Det er ikke uten grunn at det heteste ordet på nitti tallet, endringsledelse, idag nærmest er et ikke-ord og bare ett eksempel på konsepter som lovte mer enn de kunne holde.

Jeg kan nåes på ePost: endre@sjovold.no

Twitter: https://twitter.com/EndreSjovold

Hjemmeside: www.endresjovold.no

 

Frode Heldal

Hentet fra http://hist.no/content/79816/Heldal-Frode

Bilde tatt 16 03 12 kl  12 21 #3

Førsteamanuensis ved HIST

Besøksadresse: Klæbuveien 72

Seksjon/program: Vitenskapelig ansatte

Telefon: 73 55 99 94 E-post: frode.heldal@hist.no

Fagområde
Teknologiledelse

Undervisning og veiledning

Masterprogram i Ledelse og Teknologi

Kurs i Ledelse av samhandling og team

Forskning

Team, ledelse, samarbeid i operative kontekster

 

Kenneth Stålsett

bilde

Hei! Jeg er ansatt som stipendiat ved Industriell Økonomi på NTNU. Her er jeg en del av Norsk Forskningsskole for Innovasjon (NORSI) i avdelingen som ser på bedriftsnivå (PIMS). Les mer om oss her: http://www.ntnu.edu/innovation/norsi-pims. Akkurat nå er jeg ferdig med den obligatoriske kurspakken, og setter defor 120% fokus på min forskning.

Opprinnelig kommer jeg fra Kirkenes, og har blant annet arbeidserfaring som selvstendig næringsdrivende i Narvesen, samt noen lærerike år i markedsavdelingen til Rosenborg Ballklub. Bacheloren min tok jeg ved Handelshøyskolen BI, mens mastergraden i økonomi og administrasjon ble fullført ved Høyskolen i Buskerud (nå HBV) – med en liten tur innom Stanford University.

Min erfaring og utdannelse har vekket interesse for strategifag,markedsføring, innovasjon, psykologi, og særlig teamwork med de prosessene som kommer innunder dette temaet.

Jeg er en av de som aktivt publiserer på denne siden; så ta gjerne kontakt eller les mer om meg i linkene under!

Kenneth Stålsett

Epost: Kenneth.stalsett@iot.ntnu.no

Telefon: +47 95822236

Linkedin: no.linkedin.com/pub/kenneth-stålsett/13/b70/a30/

Twitter: https://twitter.com/KStalsett

 

Trond Rikard Olsen

TrondR

Hei! Jeg arbeider nå med en doktorgrad ved NTNU samtidig som jeg er ansatt i TrønderEnergi Nett i Trondheim. Som en del av forskerskolen NORSI (http://www.ntnu.edu/innovation/norsi-pims) har jeg nettopp fullført de obligatoriske kursene i innenfor feltet innovasjon med fokus på strategi og ledelse. Dermed dreies nå mitt fokus på eget arbeid, som ligger i grenseskillet mellom innovasjon, teknologi og organisasjon; hvordan påvirker organisasjonen valg, implementering og bruk av ny teknologi.

I arbeidslivet i dag blir profesjonene stadig mer spesialiserte og spissede, samtidig som arbeidsoppgavene som skal løses blir mer komplekse og sammensatte. Dette krever at teamarbeid og samarbeid på tvers av profesjoner og organisasjoner må fungere på et høyt nivå. Å skape et arbeidsmiljø som blant annet aksepterer at folk har forskjellige meninger og bakgrunn, og at det gjøres feil (men samtidig at organisasjonen lærer av disse) gir et viktig grunnlag for at teamarbeid skal lykkes. Å se på innovasjon i et teamperspektiv blir dermed viktig, av grunner som at lederteam tar beslutninger som påvirker strategi og ressursallokering og tverrfaglige prosjektteam vurderer og implementerer tekniske løsninger. Ofte skal team også sørge for effektiv utnyttelse av den implementerte teknologien.

Selv om jeg uten tvil anser meg som en praktiker, har utdanning og interessen for å forstå det som ligger bak det vi ser i arbeidshverdagen for meg vært en driver for å starte på utdanningsløp. I likhet med at Ohms lov gir en god forståelse av elektriske kretser, gir for eksempel teorier innen team eller ledelse en bedre forståelse om hvordan en organisasjon fungerer. For sistnevnte er blant annet kontekst viktig for valg av teori eller metode og innen social science finnes et bredt spekter av disse.

Opprinnelig kommer jeg fra Fauske og har gjennom årene fått arbeidserfaring som blant annet elektromontør, driftsingeniør og avdelingsleder innen firmaene Elkem og TrønderEnergi. De siste 15 årene har jeg bodd i Trondheim og er utdannet innen elektrofaget med en bachelor fra HIST og en master fra NTNU og University of Minnesota. Jeg har også vært Operativ leder ved større hendelser i energibransjen i noen år og har derfor ekstra interesse innen prosjektet Operativ ledelse.

Mine hovedinteresser er innen feltene teamarbeid, læring i organisasjoner, teknologi og innovasjon.

Telefon: +47 932 64 568

Linkedin: no.linkedin.com/pub/trond-rikard-olsen/17/295/a50

Twitter: https://twitter.com/Trondrik

5 kommentarer om “Hvem er vi?

Legg inn en kommentar