Oss i media

Nettsider og Radio:

Kenneth Stålsett om bruk av personlighetstester og profilanalyser i ledertrening: http://www.nernett.no/article/42463

Endre Sjøvold om prosjektet «Operativ ledelse»: https://norgesuniversitetet.no/operativ-ledelse

Kenneth Stålsett om «Open Innovation» i Ukeavisen ledelse og Dagens Perspektiv (nett): http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/kenneth-stalsett/open-innovation-hva-er-det

Kenneth Stålsett om nytt perspektiv på ledelse i Dagens Perspektiv (tidligere Ukeavisen Ledelse) (nett): http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt

Kenneth Stålsett om personlighetstester i Ukeavisen Ledelse (nett): http://www.ledelse.as/synspunkt/kenneth-stalsett/pa-tide-med-debatt-om-personlighetstester

Forskningsrådet om Forskningsskolen for Innovasjon: http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/NORSI__Forskerskolen_for_innovasjon/1253977313317

Kenneth Stålsett presentert hos Forskningsrådet: http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/Nyheter/Oppskriften_pa_et_vinnerlag/1253992417400?lang=no

Endre Sjøvold i NRK om ledelse, messiaseffekten og RBK: http://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25016814/25-08-2014#t%3D1h26m27s%20

Endre Sjøvold i Ukeavisenledelse.no om ledelse, messiaseffekten og RBK: http://prod.ukeavisenledelse.no/synspunkt/endre-sjovold/rbk-og-messiaseffekten

Endre Sjøvold i DN.no om Helvetesledelse: http://www.dn.no/meninger/debatt/2014/04/13/Ledelse/helvetesledelse

Artikler:

Kenneth Stålsett og Forskningsskolen for Innovasjon i Dagens Næringsliv: http://www.ntnu.edu/documents/35412800/37137537/Dagen+N%C3%A6rinsliv+12+Aug+NORSI-PIMS.pdf/3c941b9b-9039-4833-98a0-17513fcfd38c

Adresseavisen om Forskningsskolen for Innovasjon – hentet fra http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/NORSI__Forskerskolen_for_innovasjon/1253977313317

Adressa15Sept2012

KristinHalvorsenonNORSI-PIMS(Adressa12March2013)

NORSIiAdressa30.01rotert