Videoforelesninger

På denne siden har vi samlet noen videoforelesninger som gir en oversikt over hva som er rådende kunnskap om team og teamutvikling idag.
Lenkene nedenfor gir deg tilgang til videoforelesninger med tematikk relatert til SPGR; teori og metoder, konsultasjon og forskning på grupper og team.

For å få hjelp til å forstå SPGR feltdiagram og smidighetsprofil, se video nummer tre og fire (Eksempel:…) under bolken om trender og innføring i SPGR nedenfor.

Trykk på videonavnet (eks.: Gruppedynamikk) for å åpne videoen.

Hva er gruppedynamikk?

 • Gruppedynamikk
  Videoen gir en oversikt hva gruppedynamikk er med eksempler på ulik dynamikk.


De to forelesningene nedenfor gir en introduksjon til spinnteorien for grupper

 • Spinnteorien for grupper – en integrert dynamisk teori
  Spinnteorien er en integrert teori om gruppers funksjon og utvikling basert på det solide fundamentet som ble utviklet etter andre verdenskrig og inkluderer de aller siste fremskritt innen forskningen.
 • System 1 og System 2 for team – en analogi
  Effektive grupper har et samspill (dynamikk) som er tilpasset de krav som omgivelsene og oppaven stiller. I denne videoen brukes Kahnemans modell for å illustrere dette poenget.


Forelesningene nedenfor gir en introduksjon til trender i forskning og innføring i SPGR

 • Forskning på grupper – trender frem til idag
  Hva som er betraktet som sentralt for team utvikling har variert over de siste fire tiår, men idag er vi tilbake til prosessen som var sentral i forskningen før jappetiden.
 • SPGR – operasjonaliseringen av spinnteorien for grupper.
  Hva er SPGR og hva er en operasjonalisering av en teori? Teamutvikling i praksis.
  Ethvert verktøy er bygd på en teori. Kjennskap til denne teorien er avgjørende for en riktig tolking av resultatene, samtidig som systematisk analyse av data samlet over tid muliggjør læring og utvikling av teorien.
 • Eksempel: SPGR feltdiagram for tilbakemelding på gruppeprosessen
  Feltdiagrammet fremstiller relasjoene mellom medlemmene i et team (det sosiale felt) og danner grunnlaget for å forstå de dynamiske prosessen i teamet.
 • Eksempel: SPGR smidighetsprofil for individuell tilbakemelding
  Smidighetsprofilen fremstiller det atferdspekter et medlem har vist i en gruppe og danner grunnlag for refleksjon og individuelle utviklingsmål.
 • Operativ ledelse som kriseledelse
  Vi trekker her parallellen til video nummer to ovenfor og eksemplifiserer betydningen av begrepet formålsnivå for å mestre og beholde initiativet i en krisesituasjon


De seks neste forelesningene gir oversikt over viktige elementer vi må bearbeide for å skape prestasjonsteam (se også videoen om gruppedynamikk ovenfor)

 • Innflytelse
  er hvor likt muligheten for påvirkning er fordelt i gruppen
 • Polarisering
  er graden av subgruppedannelse og splittelse i gruppen
 • Mentale modeller (situasjonsforståelse)
  er et mål for hvor likt medlemmene i gruppen oppfatter gruppens samhandling og rollestrukturer
 • Psykologisk trygghet
  skapes av de elementene som til sammen gjør at medlemmer i gruppen tør å si hva de mener uten frykt for sosiale sanksjoner
 • Prestasjonsteam
  er team som er istand til å løse komplekse oppgaver i uforutsigbare situasjoner under sterkt emosjonelt press.