Courses

  • Operativ ledelse - prestasjonsteam

    by Endre Sjøvold
    61 Lessons

    Kurset er for deg som trenger å utvikle team til økt prestasjon. For eksempel team som skal prestere under stor usikkerhet og risiko, strategiske ledergrupper, utviklerteam som bruker agile metoder, innovasjonsteam eller team i større endringsprosesser. Kort sagt team som må prestere uten støtte av struktur og prosedyrer.      Du vil få innsikt i hvilke betingelser … Mer Operativ ledelse – prestasjonsteam