Who’s your private driver?

500_F_54906261_8lqrX2S8gToWFTpF8y2pcmtxOKIMsQor

Da jeg i mars flyttet til California var forventningen til å kunne kjøpe seg en bra og billig bil stor, men på grunn av ufordelaktig dollarkurs og en del useriøse selgere endte valget på leiebil. Dermed ble leiebil et viktig framkomstmiddel i første perioden men etter hvert så jeg at det var andre muligheter.

Gratisbussen som går internt på Stanford og i nærområdet rundt var veldig praktisk for korte turer i hverdagen. For litt lengre turer er Zipcar et godt alternativ, en form for bil-kollektiv som finnes i store deler av USA som et alternativ til bil-utleie. Bilene bestilles direkte på nett og står på parkeringsplasser i nærområdet og er også inkludert drivstoff og forsikring. Men det som nok er den største endringen for meg er Uber. Taxi i nye byer ofte er dyrt, tar lang tid å få tak i og uklarhet om hvor mye tips som skal betales har medført at jeg unngår dette. Men ved hjelp av Uber-appen ser jeg hvor langt unna nærmest bil er (her vanligvis 3-8 min), får et prisoverslag etter at jeg har lagt inn destinasjon og alt av penger går direkte via appen. I tillegg eksisterer ikke tips og kvittering går rett på eposten min. Samlet har dette gjort at bilkjøring har blitt mindre viktig i seg selv, men kanskje aller viktigst at jeg i stedet har begynt å tenke på transport som en tjeneste. Det spås at kombinasjonen av elektrifisering av bilparken, innføring av autonome kjøretøy og endring av eierskap til bilparken vil gjøre at mennesker som bor i byene (i første omgang de største) vil se på transport som primært det å forflytte seg på en billig og miljøvennlig måte i framtiden.

Mange mener at Uber har en disruptiv funksjon mot allerede eksisterende taxi-næring, men også på den måten at det åpner markedet mot kunder som ikke nødvendigvis benytter seg av taxi i dag. Ved at prisene senkes og tilgjengeligheten økes vil mange velge Uber, for eksempel vil dagens unge i bystrøk vil ikke ha samme forholdet til å eie egen bil i framtiden. Et av de første områdene der såkalt autonom kjøring vil slå ut vil være innen offentlig transport. Her på Stanford, i likhet med en del andre steder, er det planer om at den interne gratis bussen skal bli førerløs i løpet av de nærmeste årene. Helsinki  er en annen av byene som mener at privat biltrafikk bør være ute av bykjernen innen 10 år. Byen har opprettet et offentlig prosjekt, Kutsuplus, der du bestiller transport fra der du er til ønsket destinasjon via en app. Prisen varierer blant annet på grunnlag av hvor direkte du vil kjøre eller hvor lenge du er villig til å vente.

-The so-called “sharing economy” has been better at disbursing pain and economic stress than in providing people with good jobs and stable incomes.- Jeffrey Pfeffer Fortune 30. Juli 2015.

Et annet aspekt ved de nye forretningsmodellene er ansettelsesforhold, der stadig flere jobber selvstendig eller deltid. Rettsaken mot Uber i California nylig, der en sjåfør ble vurdert som ansatt av retten, i motsetning til Uber som mener at sjåføren er selvstendig næringsdrivende er et eksempel på nye problemstillinger i forbindelse med delingsøkonomien (eller the gig economy). Mens mange lovpriser fleksibiliteten denne typer jobber gir, går for eksempel Stanford professoren Jeffrey Pfeffer mot dette og viser til hva gig-arbeidere faktisk mister av rettigheter i USA. Bortfall av sykeforsikring og pensjonsplaner vil, ifølge han, gi vesentlig økte offentlige utgifter på sikt. De europeiske land, som har dette innbakt i de offentlige system allerede, vil ikke få de samme utslag i første omgang.

Den etterhvert økende elektriske bilparken vil etterhvert også få en tettere link mot fremtidens energisystem. Tesla, som har samarbeidet med lokale energiselskaper under utbyggingen av sitt nettverk av Superchargere, ønsker å vise at overgangen fra fossilt brennstoff til fornybar elektrisk energi, gir energibransjen en mulighet til å tenke nytt for framtida. De har i sommer lansert sine batterikonsepter for bruk i strømnettet og ser egen batteriteknologi utviklet for biler, som perfekt for dette formålet. I tillegg fremhever Tesla at de allerede har over 5 GW tilgjengelig i eksisterende bilpark verden over, som kan benyttes til støtte for lokale energiselskaper. Mange spår at framtidas kjøremønster vil endre seg radikalt, men det vil både ta tid og det vil ikke gjelde like mye i en liten kommune i Nordland som i en storby i California. Men alt tyder på at det vil skje sakte men sikkert i store deler av verden det kommende tiåret.


Legg inn en kommentar