Årets teamkonferanse arrangeres i Oslo den 24 og 25 november 2021

Vi ønsker deg velkommen til konferansen:

«Lederskap og læring in extremis»

som avholdes  i Oslo på Akershus festning, den 24 og 25 november 2021 .
Grovprogram finner du nederst på siden (under bildet).

SPGR konferansen er en årlig hendelse og skal bringe praktikere og forskere sammen for ideutveksling. Vi måtte koronaavlyse konferansen i 2010, men i 2019 var tema samhandling og team i kontekst med Cecilie Daa, DSB og Amy Edmondson, HBS som keynotes. I år er overordnet tema for konferansen ledelse av prestasjonteam og læring på team- og organisasjonnivå.

Frist for innsendelse av abstract for presentasjon (posters på skjerm) er 10 november 2021
Vi ønsker velkommen presentasjoner både fra forskning og praksis som omhandler hvordan ledelse og læring bidrar til at team og organisasjoner kan øke sin prestasjon, ikke bare i ekstreme sitruasjoner, men fra alle bransjer og situasjoner.  Vi ønsker å dele kunnskap og rene salgspresentasjoner er ikke velkomne. 

Om du ønsker å dele erfaring og kunskap med flere, så send et sammendrag (abstract) på ca 150 ord til 
        Tommy Krabberød (tkrabberod@mil.no) og/eller
        Endre Sjøvold (endre.sjovold@ntnu.no)

Vi planlegger at et utvalg av presentasjonene fra 2019 og 2021 vil bli publisert i bokform (ISBN).

Påmelding til konferanse, workshop og middag
Påmelding skjer via Forsvarets Høgskole (FHS) sine sider:
     [lenke kommer]
Konferansen er i år gratis

 

(Vi vil jevnlig oppdatere informasjonen på denne siden. Så følg med)

 

Hva
Konferansens bringer teoretikere og praktikere sammen for gjensidig utveksling av nye forskningsresultater, tanker, teknikker og praktisk erfaring. Konferansen arrangeres i samarbeid med forsvarets Lederkonferanse (dag 2).

Hvem
Om du jobber med ledelse ogranisasjonsløring eller å øke teams prestasjon i praksis, forsker på faktorer som påvirker teams prestasjon eller har interesse for dette tema, er konferansen for deg.

Hvorfor
Kompleksiteten i vår måte å drive forretning på øker og endringer skjer raskere. For å møte disse utfordringene stilles det økende krav til organisatorisk læring, ledelse og å utvikle team med høy ytelse.
Det er enda langt igjen til maskiner og KI overtar det unikt menneskelige, nemlig å skape noe helt nytt gjennom deling av kunnskap erfaring i likeverdig samhandling. Utvikling av høy kvalitet i teamarbeid blir stadig viktigere på alle områder av vårt samfunn, samtidig som det blir stadig viktigere å dele nyutviklet kunnskap i hele organiasjonen.
Vi nå er i starten av en revolusjon innen teamforskning, og vi trenger både nye praktiske tilnærminger og ideer til nye forskningstema. Vi tror dette best oppstår i møtet mellom praktikere og teoretikere.

Program
Program den 24 november (kommer)

Dagen avsluttes med en “podcast live” som introduksjon til dag 2.

Program den 25 november
0900-0915 Velkommen – kort refleksjon om læring

0915-1000 Key note 1: Jostein Mattingsdal
Tildelt krigsmedaljen, lederskapslærer ved FHS/SKSK, offiser og spesialsoldat, phd-student.
Han vil fortelle om team og prestasjon i kaotiske situasjoner og komplekse oppgaver under emosjonelt press.

1010-1100 Posterpresentasjoner 1

1100-1130 Lunsj

1130-1215 Keynote 2: Håkon J Røthing
Programsjef i Røde Kors hvor han undertiden har fokus på prestasjonsteam i humanitær sektor. Han har bakgrunn som forsker og humanitært arbeid, med erfaring fra Røde Kors, FN og NGOs i 15 land. Røthing har syklet fra Nordkapp til Cape Town, gått den Blå Nil, og rodd fra Portugal til French Guyana.
Han vil fortelle om team dynamikk basert på erfaringer fra roturen.

1230-1330 Posterpresentasjoner 2

1330-1400 Paneldebatt, oppsumering(programmet oppdateres kontinunerlig)
   Legg inn en kommentar