Ane og Heidi setter fokus på endringsledelse!

Vi skriver vår masteroppgave ved Handelshøyskolen i Trondheim våren 2015. Tema for oppgaven er ledelse gjennom endring.

Ane Indahl Mæhlum

Mitt navn er Ane Indahl Mæhlum, er 26 år og kommer fra Lillehammer. Jeg er utdannet logistikkingeniør og studerer nå en master i Ledelse av

Teknologi ved Handelshøyskolen i Trondheim. Tidligere har jeg bodd ett år i Skottland, gått folkehøyskole, vært i Luftforsvaret og det tredje semesteret av masterutdannelsen min tok jeg ved University of California – Los Angeles.

Heidi Bostad Pallin

Mitt navn er Heidi Bostad Pallin, er 26 år og kommer fra Trondheim. Jeg er utdannet kjemiingeniør og studerer nå en master i Ledelse av Teknologi ved Handelshøyskolen i Trondheim. Jeg har tidligere bodd ett år i Canada, i tillegg til at jeg i det tredje semesteret av masterutdanning var på utveksling ved University of Canterbury – New Zealand.

 


Legg inn en kommentar