Vinner eller taper? Det avhenger om du velger teambygging eller oversprangshandling.

blogg280321015hens

I de aller fleste yrker er kompetanseområdene og oppgavene så komplekse, omfattende og intensive at ingen kan ha oversikt alene. For å kunne ta kvalifiserte beslutninger må flere bidra med sin kunnskap og erfaring. Vinnere bygger systematisk team som er bedre enn konkurrentens. Taperne tyr til oversprangshandlinger.  Når vi spør…

norske arbeidstagere hva de legger i begrepet teambygging er svaret ofte todelt. Den ene kategorien omfatter aktiviteter som rafting, turer på sjøen i raske båter, klatring, hinderløyper i skogen, kokkekurs, sang og musikk eller en god middag med godt drikke. Den andre kategorien omfatter lek med kategorisering av mennesketyper eller en slags identifisering av hva som karakteriserer myten om «ideelle» team som vi skal streve for å bli. Mens den første gruppen er hyggelige aktiviteter som klart kan ha en positiv sosial funksjon, er den andre oftest direkte ødeleggende for god teamfunksjon. Ingen av disse aktivitetene er teambygging, men må oppfattes som rene oversprangshandlinger .

Oversprangshandling er et begrep hentet fra biologien og betegner fenomenet når dyr og mennesker utsettes for en fare de ikke kan unnslippe og gjør en eller annet aktivitet som virker helt irrasjonell. Et eksempel er når hønsegården blir angrepet av en hauk og hønene plukker småstein og korn fra bakken som om de ikke enser faren. Å utvikle det sosiale samspill i et team til høyere ytelse er komplisert og kan virke overveldende. Overveldet av kompleksiteten er det fristende å velge enkle normative tilnærminger. I så henseende er det tilsynelatende mange høner i norsk næringsliv.

Teambygging er som all annen prestasjonsforbedring målrettet, systematisk og langsiktig arbeid. Det er den daglige oppmerksomheten mot de små detaljene, det er bevissthet om hvordan arbeidsoppgaver best kan løses og en delt forståelse av de krav omgivelsene stiller som gir suksess. Som for idrettsutøvere og musikere kreves det også for team mengdetrening for å bli god. Det er rimelig naivt å tro at når en individuell idrettsutøver trenger ti tusen timer for å nærme seg toppen, så fikser vi høy ytelse i et team i løpet av en helg. Kompleksiteten i å utvikle et team er geometrisk i forhold til å utvikle en enkelt utøver. Det er kanskje i et forsøk på å foenkle at mye teambygging ofte skjer med utgangspunkt i enkeltpersoners personlighet, mennesketype, rollepreferanser eller hva vi velger å kalle katten. Dette er i såfall det motsatte av en forenkling.

Intensjonsforståelse er nøkkelen. I stedet for å bli overveldet av kompleksiteten det sosiale samspillet i et team representerer, er respekt for denne kompleksiteten nøkkelen til suksessfull teambygging. Kompleksiteten blir overveldende når vi kun ser delene (menneskene) isolert eller teamet som en svart boks. Analogien er om vi skal reparere en motor. Skrur vi den fra hverandre uten å se delene i sammenheng er vi hjelpeløse. Det samme er om vi ikke åpner den, men sammenligner med en motor som virker. Vi må åpne boksen og systematisk observere hvordan tannhjulene griper fatt i hverandre og påvirker motorens funksjon. Først når vi forstår hva motoren skal gjøre og hvordan delene samspiller, kan vi reparere eller fintune motoren. Analogien passer godt til teambygging bortsett fra et viktig poeng; teamet består av tenkende og bevisste mennesker og ikke viljeløse tannhjul. Dette banale faktum utgjør nøkkelen til vellykket teambygging. Ingen kan fintune et team utenfra slik som en makaniker kan fintune en motor. Teambygging er et ansvar som må tillegges det enkelte teammedlem. For at dette skal skje må intensjonen bak teamets eksistens og raison d’être være forstått og delt av alle medlemmene i gruppen.

Teambygging er lett! Gitt at teamets medlemmer forstår og forplikter seg til å oppfylle intensjonen, blir teambygging enkelt og selvgående. Når hvert medlem forstår hva som kreves og er villig til å bidra blir teambygging det det skal være, nemlig daglige refleksjonene over hvordan samspillet kan forbedres. Da blir ikke det soeiale samspillet lengre noe uforståelig, komplisert og overveldene. Løfter vi i fellesskap blir alt så mye lettere. Forutsetningen er at dette langsiktige og målrettede arbeidet skjer i den konteksten gruppen skal levere i og med de oppgavene gruppen skal jobbe med. Hensikten med teambygging er å øke teamets ytelse i forhold til omgivelsenes krav og da må vi trene i disse omgivelsene. Det er dette som er teambygging og det er dette som virker. Felles uteaktiviteter kan være hyggelige og morsomme, men hvis de ikke inngår i en langsiktig, målrettet teambyggingsprosess, forblir de uteaktiviteter og ikke teambygging.

Alltid skreddersøm. Siden ingen eller ytterst få team skal løse eksakt de samme oppgavene, er teambygging alltid skreddersøm. Det finnes ingen enkle oppskrifter for teambygging. Det finnes ikke én måte å bygge team som passer for alle. Det er det som virker komplisert og det er det som gjør det så enkelt!En kommentar om “Vinner eller taper? Det avhenger om du velger teambygging eller oversprangshandling.

Legg inn en kommentar