«Maktmisbruk – Kom deg unna mens det er tid!»

Under et foredrag jeg holdt forleden med tittelen «Makt og maktmisbruk i næringslivet», ble jeg kraftig konfrontert da jeg svarte på et spørsmål om hva du kan gjøre når du blir utsatt for det jeg kalte utilbørlig maktbruk fra en leder. Mitt svar var «Kom deg unna så raskt du kan!». Den som reagerte på mitt svar var tydelig indignert da han oppfattet mitt svar som en nedgradering av lover og regler for samspill i næringslivet og ikke minst fagforeningens rolle. En meget betimelig reaksjon, men dessverre må jeg fastholde mitt svar.

Maktbruk er nødvendig for at et samfunn skal fungere og nødvendig for at organisasjoner skal overleve. Det er hverken galt å øke en bedrifts effektivitet eller å stille krav til prestasjon, og i de fleste tilfeller er slik maktbruk en viktig kilde til motivasjon. Vi utsettes for makt og maktbruk overalt og alltid. Maktbruk skjer i nære relasjoner og er nedfelt i sosiale normer og formelle strukturer. Maktbruk er både nødvendig og bra!

I foredraget var vi tematisk kommet til de tilfellene hvor du har blitt utsatt for systematisk maktmisbruk over tid og hvor både selvfølelse og sosial trygghet er brutt ned. Basert på min forskning og erfaring holder jeg fast ved at når man er kommet så langt er det beste du kan gjøre å komme deg unna, om det er mulig. Når gleden ved å lære, opplevelsen av bli dyktigere og engasjementet i jobben erstattes av følelsen av utilstrekkelighet og nederlag, er man allerede så sårbar at en ytterligere eskalering vil føre til for store store menneskelige omkostninger.

 

Maktmisbruk og mønstre.

Det mest effektive og farligste maktmisbruk skjer subtilt og over lang tid. En som virkelig vil knekke deg har stor tålmodighet og fletter nettet med stor nøyaktighet. Jeg har aldri sluttet å la meg fascinere av hvordan de virkelige maktvirtuosene kan drive sitt intrikate spill så systematisk over så lang tid og på en så dyktig måte at de aldri blir «tatt». Spillet foregår på to fronter; utad er de verdens beste ledere og tydelig opptatt av å gjøre det beste for sine medarbeidere. Overfor «offeret» er de utspekulerte tyranner. Den tyranniske siden ser bare «offeret», så når nettet strammes vil alltid hans eller hennes reaksjon oppleves som overdrevet og en bekreftelse på at hun eller han ikke er stabil.

Når medarbeidere blir utsatt for maktmissbruk er ofte mønsteret forbausen

de likt. Du begynner å føle en viss uro du ikke kan sette ord på og derfor skyver unna. Først kan du ikke si hva det dreier seg om, men etterhvert blir det klarere for deg at uroen har en rell årsak. For eksemple kan informasjon blir undratt deg, saker du har ansvaret for blir tatt opp til beslutning på kort varsel slik at du får tid til å forberede deg eller nødvendige ressurser blir omdisponert uten at du er forespurt. Alltid finnes det en tilforlatelig forklaring på at dette skjer. Når du endelig ser at dette ikke er tilfeldigheter blir det naturlig å snakke med kolleger om det du opplever og som regel får du støtte og medfølelse. Dette gjør godt i en vanskelig situasjon og stimulerer til å bruke dine kolleger enda mer. Det som imidlertid skjer er at du på denne måten flagger din manglende evne til selv å rydde opp. Dette er akkurat det maktmisbrukeren ønsker og samtidig utnytter ved å så frø i form av kommentarer som kan oppfattes som at du har problemer med å mestre jobben. Pågår dette lenge nok, blir du oppfattet som en som alltid klager og vil snart merke at kollegene trekker seg unna. Ingen liker folk som synes synd på seg selv og ingen vil bli assosiert med en taper. Maktmisbrukerens vellykkede regi ender så i et klimaks hvor du selv avslører din ustabilitet eller manglende kompetanse. Det kan være i form av et følelsesutbrudd under et møte, en ubetenksom uttalelse eller noe skrevet i affekt. Ingen andre enn deg selv forstår hvordan du opplever situasjonen og dermed beviser du selv din «udugelig» for alle. Siden den virkeligheten du oppplever er en helt annen enn den omverdenen oppfatter, hjelper det lite å kjempe. Du er omringet av fiender og i beste fall tvilere. Prøver du i denne situasjonen å mobilisere for rettslilg rettferdighet, vil dessverre faktum peke i din disfavør og alt blir bare værre. Når det er kommet så langt er det et råd som gjelder; kom deg unna og få profesjonell hjelp til å bygge deg opp igjen!

 

Hva kan vi gjøre når vi blir utsatt for maktmisbruk?

Tar vi ikke straks brodden av utilbørlig maktbruk, er det fort for sent. Når vi utsettes for maktbruk får vi ofte en udefinerbar følelse av at noe er «galt». Oftest skyver vi denne følelsen bort og glemmer den. I de fleste tilfellene har dette ingen negative konsekvenser. Om du derimot opplever stadig å sitte igjen med en uggen følelse eller uro etter samtaler med sjefen eller enkelte kolleger, bør du absolutt reflektere over hva som egentlig skjer. Våkner du om natten med en uro som du ikke forstår, men som følges av tanker og bilder fra jobben, bør du ta dette på største alvor. Så lenge du ikke begynner å tro at det er deg det er noe galt med og at du ikke har delt denne tvilen med dine kolleger, har du

alle muligheter for å ta opp kampen. Bruk kollegene til å få informasjon og fakta om konktete saker du føler deg tilsidesatt på. Informasjon, fakta og nøytrale spørsmål er viktige stikkord, ikke dine følelser. Kan du dokumentere et mønster, har du en meget god sak som oftest kan løses ved å konfrontere maktbrukeren. Det å bli avslørt i et utilbørlig spill, er ikke del av maktmisbrukerens regi og du kan vinne reskpekt eller i det minste få fred. Om ikke det går, er neste steg å benytte det juridiske støtteapparatet du har tilgjengelig. Med dokumentasjon og selvtillit er oddsene for å nå frem store, uten dokumentasjon og nedbrutt selvfølelse er sjansene små.

Poenget er med andre ord å oppdage så tidlig som mulig at du blir utsatt for utlibørlig maktbruk. Da er det nødvendig å forstå maktens dynamikk. Med kunnskap om hvordan makt fungerer blir du ikke bare i stand til å gjenkjenne når du blir utsatt for maktbruk, men også vite hvordan du best kan agere for å unngå å bli manipulert og derved selv komme på offensiven.

Nøkkelen ligger i å være bevisst effekten av egen og andres atferd og hva som er naturlige reaksjoner i en sosial situasjon. I boken «Makt og maktbruk i arbeidslivet» (2016) har jeg sammenfattet min forskning på makt og presenterer en modell og systematisk tilnærming til hvordan du kan forstå makt og maktbruk. Den MaktForsideoppmerksomheten boken har fått tilsier at mange opplever å bli utsatt for maktbruk og mange tilkjennegir at de kjenner seg igjen i de mange eksemplene i boken.

Jeg får ofte spørsmål om det virkelig finnes maktmissbruker som er så kyniske som jeg har beskrevet her.  Svare er ubetinget JA, og det er flere av dem enn vi liker å tro.


Legg inn en kommentar