Fremtidens teamutvikling

Da er SPGR konferansen “Hvordan styrke person-gruppe samspillet” gjennomført med mange gode tilbakemeldinger. Det var rundt nitti deltagere den 14 mai og nesten femti på workhopen dagen før.

Jeg vil få takke alle bidragsyterne som ga konferansen innhold og ikke minst våre to keynote-speakers direktør Cecilie Daae, DSB, og prof Amy Edmondson, Harvard BS.

Cecilie Daae var første keynote med foredraget «Når krisen rammer må ressursene finne hverandre!». Hun gav en meget god ramme for konferansen ved å vektlegge samspillets betydningen helt fra samfunnsnivå via beredskaps organisasjonens operative virksomhet ned til personnivå. Hennes hovedbudskap var at det å skape et godt samspill uansett nivå aldri er noen quick fix, men krever målrettet og konsentrert innsats.

Daae brukte bla terrorhandlingene den 22 juli 2011 som eksempel. Dette fulgte Endre Sjøvold opp i sitt foredrag «Systematizing the Person-Group Relation». Ut fra et gruppedynamisk perspektiv diskuterte han kritikken av politiet og den velfortjente rosen Ringerike sykehus fikk i media. I et slikt perspektiv hevdet han at politiet fikk en urettferdig hard dom.

Foredraget «Systematizing the Person-group Relation» var en overgang fra Cecilie Daaes overordnede innledning til Amy Edmondsons foredrag om sin forskning og teorier om team og teamutvikling. Hennes fordrag «Modern thinking on team and team-development» pekte på de klare, men svært oversette, faktum at et teams dynamikk må tilpasses omgivelsenes krav for at det skal være effektivt og at det ikke har noen hensikt å sette sammen team av ulike typer mennesker i håp om de skal “utfylle” hverandre. Teamutvikling er, i følge Edmondson, å utvikle samspillet mellom de menneskene som faktisk utgjør teamet og hvor det å skape psykologisk trygghet er det mest sentrale.

Det var mange spennende konferansebidrag fra både forskere og praktikere. Totalt var det tre sesjoner med to paralleller hver og tilsammen tolv foredrag. Vi har som plan å komme tilbake til disse foredragene på denne bloggen med korte og spissede blogginnlegg fra hver av dem.

Takk igjen alle sammen for bidragene, takk til Cecilie som gav oss en tankevekkende innledning før hun hev seg på flyet til Geneve, og Amy som kom ene og alene til Oslo for å dele sine tanker med oss.

Til slutt en stor takk til Forsvarets Høgskole for en fantastisk jobb. En vesentlig faktor for en vellykket konferanse er rammene rundt og at alt det administrative flyter. Her fungerte alt. Takk for et behagelig samarbeid og fantastisk innsats.


Legg inn en kommentar