Kreativ og kjedelig

Fremtidens teambygging (bloggpost 2)
I denne serien presenterer vi bidragene fra SPGR konferansen 2019.
Denne uken er det Frode Heldal, 1. amanuensis NTNU Business School som skriver fra sitt foredrag “Team Innovation Performance”

Se for deg et kreativt team. Ser du for deg en gruppe av kreative mennesker som kommer opp med nye og fantastiske forretningsideer. Ser du for deg et «lekerom» med biljard, pinball-maskiner og andre lekeaktivtieter? Unge, frislupne mennesker som jobber litt dag, litt natt? Masse frihet, masse litt «rare» ideer, og komplett fravær av tvang og struktur? Masse humor, masse positiv energi, ideer som bygger på hverandre, høy grad av fornøydhet? Mange Petter Smarter?

I denne studien har jeg sett nærmere på det som framstår som litt av en myte om kreative team. I studien har jeg sammenlignet innovasjonsteam (studenter) for å se nærmere på hva som driver fram kreativitet i team. 242 studenter i tilsammen 51 grupper har blitt bedt om å utvikle sin egen forretningside. Gruppenes forretningside ble rangert i A (Topp); B (Middels); og C (dårlig). Teamatferd ble målt to ganger i prosjektene ved hjelp av SPGR. Ett hovedfunn er at teamet som beskrevet over sannsynligvis ville ha rangert blant C-gruppene. Hvorfor? Her er noen forslag (ser her bort fra B-gruppene, som varierte litt opp og ned):

  • Team som er fornøyd med egen innsats utvikler seg ikke (sammenligne med en topp-idrettsutøver; de er aldri helt fornøyde. Mine A-grupper hadde alltid noe de skulle forbedre, noe de skulle utvikle videre. C-gruppene var fornøyde fra starten av)
  • Kreativitet handler om struktur og disiplin (Husk at selv om man skal komme på ny ideer, må man også på ett eller annet tidspunkt velge bort noen. C-gruppene klarte ikke dette (pga. fokuset på trivsel)
  • Kreativitet må være oppgaveorientert (kreativitet handler om frigjøring fra konvensjoner, men må ikke bli for frisluppen. I innovasjons-sammenheng handler kreativitet som regel om å løse en oppgave eller tilfredsstille et behov. A-gruppene var både mest kreative, samtidig som de var mest oppgaveorienterte. C-gruppene var  til å begynne med lek-orienterte men ble etter hvert ufokuserte og etter hvert resignerte)
  • Team som er opptatt av kos og hygge blir flinke på dette (og dårlige på andre ting) (Alle gruppene opplevde økt press fram mot innlevering. C-gruppene anerkjente ikke eller forsøkte å unngå å utfordre/presse hverandre, sannsynligvis fordi de ville unngå ubehagelig stemning)
  • Mer Onkel Skrue-atferd (Atferd som beskrevet over er den litt kjedelige, strukturerte og strenge atferden til Onkel Skrue. Selv om man skal komme på nye og spenstige ideer – være litt Petter Smart, bør man ikke vente for lenge med å introdusere Onkel Skrue atferd i teamet. A-gruppene kombinerte dette fra starten av; C-gruppene begynte med et utpreget fokus på Petter Smart – og klarte aldri å introdusere Onkel Skrue)


Legg inn en kommentar