Hvordan bygge team; en bloggserie.

Jeg vil takke for den enorme interessen som den nye boken “Teamet” fikk og alle hyggelige henvendelser som fulgte i kjølvannet av lanseringen.

Det faktum at første opplag ble revet bort i løpet av knappe tre måneder, viste at det er et oppdemmet behov for kunnskap om hva vi vet om team og teambygging basert både på oppdatert forskning og ikke minst praksis. Boken foreligger i disse dager også i svensk utgave og den engelske utgaven er under arbeid.

Det som har fanget størst oppmerksomhet er hvor stor betydning gruppens dynamikk har for suksess og hvordan dynamikken kan påvirkes i praksis. De fleste har prøvd å bygge team etter “legoklosse”- eller “oppskrifts”-metoden, og vet av erfaring at det ikke virker. Nå vil de vite hva som fungerer.

Flere har oppfordret meg til å skrive kort og enkelt om det vi idag vet skal til for å få suksess med team. Jeg tar med dette denne utfordringen.
I tiden fremover vil jeg komme med jevnlige bloggdrypp på http://www.InnovativeTeams.no med følgende planlagte tema:

 • Team; hva og hvorfor?
 • Hva er forskjellen mellom effektive grupper og prestasjonsteam
 • Hvordan bygge team; prinsippene
 • Det vi tar for gitt, men ikke burde; om intensjon og formålsnivå
 • Hvordan sikre vårt omdømme; teamprestasjon skapes ikke i vakum, men i en kontekst
 • Sammensetning av Team
 • Oppstart og oppfølging av team
 • Fallgruver i arbeid med teamutvikling
 • Teamledelse
 • Samspill, psykologisk trygghet, opposisjon og tillit
 • Polarisering og konflikt
 • Hvordan sikre innflytelse og likeverdig bidrag
 • Hvorfor oppstår misforståelser; om sosial situasjonsforståelse

Jeg håper du vil få nytte av disse innleggene og tar gjerne imot kommentarer, synspunkter, spørsmål og forslag til nye tema eller rekkefølgen i de som er listet ovenfor.

Med beste hilsener Endre

Vi sees neste onsdag.


Legg inn en kommentar