Team; hva og hvorfor?

BlogPost nr to i vår serie om “Hvordan bygge team”

“Vi studerte 180 team fra alle deler av selskapet. Vi hadde enorme mengder data,
men ingenting tydet på at sammensetning av spesifikke personlighetstyper,
ferdigheter eller bakgrunn gjorde noen som helst forskjell.
«Hvem» delen av ligningen har ingen betydning”


Abeer Dubey, 2016 (leder Googles Aristoteles prosjekt)

Hvorfor Team?


Tidlig på 80-tallet skjøt den kommersielle interessen for team og teamutvikling virkelig fart i norsk næringsliv. Dette var midt i jappetiden hvor mantraet var raske beslutninger, du er din egen lykkes smed og effektivitet er å lande “gode nok” (les: lettvinte) løsninger.

Alle skulle ha “teambuilding” ut fra antaglsen om at teamarbeid gir ekstraordinære resultater. Tidens utålmodighet kombinert med sterk tro på individet, førte til at nøysommelige metoder som direkte observasjon med ditto tidkvevende analyser ble forkastet til fordel for grove forenklinger. Et eksempel er den bissarre troen på at team kan settes sammen av ulike personligheter som så tilsammen, på magisk vis, blir er superteam. Et annet er jakten på teamene med stor “T”; de som har “oppskriften” som er best i alle sammenhenger. 80-tallet var også tiden da generasjoners forskning glemt, og den viktige prosessen (dynamikken) ble nærmest et ikke-tema.

De siste 10-15 årene, har krav til kvalitet, effektivitet, innovasjon og evne til omstilling blitt betydelig høyere, og det forventes nå at investeringer i teamutvikling gir resultater på bunnlinjen. Teambygging er ikke lenger bare lek i et skinn av faglighet.

Stadig flere arbeidsoppgaver som før ble utført av mennesker, overtas av teknologi og kunstig intelligens. På 60-tallet fosvant den store gruppen medarbeidere som gjorde beregninger for hånd (“computerne”), på 80-tallet forsvant et helt segment medarbeidere ved automatiseringen i bankvesenet, på 90-tallet ble i praksis aksjemeglere utkonkurrert av roboter og idag er det høyt utdannede yrkesgrupper som advokater, leger og professorer (!) som utfordres.

Har vi mennesker noen rolle i fremtidens næringsliv?

Teknologi er bredt tilgjengelig, relativt rimelig og gir derfor ikke i seg selv noe konkurransefortrinn lenger. Men maskiner kan enda ikke gjøre det som definerer oss som mennesker; Evnen til å oppfatte andres tanker og følelser, bygge produktive og nære relasjoner og i samspill skape innovative løsninger er fortsatt enestående menneskelig. Vi er sosiale dyr skapt for teamarbeid. Vi kan bygge på hverandres innspill, som igjen utvider vårt perspektiv, slik at vi sammen kan skape noe nytt og unikt. Det er det enda ingen maskin som kan klare.

Innovative team er det konkurransefortrinn alle higer etter. Slik var det også på 80-tallet, men med en betydelig forskjell: Erkjennelsen om at det er helt nødvendig å forstå teamets prosesser og vite hvordan samspillet mellom teammedlemmene kan påvirkes.

Hva er et team?


Vi definerer Team som tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå dette målet.

Tidlig i forrige århundre identifiserte Georg Simmel at interaksjonen mellom to mennesker (dyaden) var vesensforskjellig fra triaden. I den personlige samtalen som dyaden utgjør, har hver av partene full oppmerksomhet til den andre og det er relativt enkelt å ha kontroll over dialogen. Når en tredje person kommer til øker kompleksiteten i samhandlingen dramatisk, men ikke så mye når en fjerde eller femte person kommer til. Dyaden og triaden er to vidt forskjellige fenomener og triaden er det minste teamet du kan ha.

At et team har et felles mål og at medlemmene samhandler er kanskje mer åpenbart. Samhandling og samhandlingsmønstre er andre ord for gruppeprosess eller gruppedynamikk, som jeg ovenfor påpekte som så viktig.

Folk oppfører seg forskjellig i ulike grupper og under endringer i kontekst. Dette skjer uansett om gruppen består av råbarkede teknologiorienterte ingeniører eller kreative kunstnere. Det finnes ikke noe mer kreativt enn prosessen mellom kunnskapsrike og erfaringssterke mennesker som har innsett verdien av å dele i møtet med en utfordring. De trenger ikke en person i rollen som “ideskaper“. Tvert imot vil en slik avsporende rolle effektivt ødelegge teamets kreativitet og innovasjonskraft. Team som effektivt løser definerte oppgaver har en helt annen prosess. “All Teams Are Not Created Equal”

Samhandlingen mellom mennesker er komplisert og uforutsigbar. Det er denne uforutsigbarheten som er årsaken til at team kan være innovative og nyskapende, samtidig som det er denne uforutsigbarheten som kan føre til at teamet presterer dårligere enn enkeltpersonene alene. I hvilken retning ditt team utvikler seg ligger i hvordan usikkerheten og samspillet håndteres. Det er mestringen av teamprosessen som er suksessfaktoren for å skape prestasjonsteam. “Hvem” som utgjør teamet har mindre betydning og det finnes ingen universaloppskrift.

For å skape effektive og innovative team, er det teamprosessen vi må forstå, og det er teamprosessen vi må kunne påvirke. Det er det denne bloggserien handler om.

Neste onsdag er tema: “Hva skiller effektive grupper og prestasjonsteam?”.

Beste hilsener Endre


Legg inn en kommentar