Lederskap i prosjekt. WSP

Dette kurset skal gi en grunnleggende forståelse av hva ledelse i moderne entreprenør og prosjektbasert virksomhet er, samt spesifikt forberede deltagerne på de utfordringene som teknologi og fremtidige kontraktsformer medfører. Dette innebærer stor oppmerksomhet på lederens evne til å skape gode relasjoner og konstruktivt samarbeid.

Kurset gjennomføres delvis ved samlinger (fysisk eller webinar) og selvstyrt digital undervisning.

Innhold:
Samling 1 (fysisk): Ledelse er makt! Om ledelse
– Hva er makt, lederens påvirkning
– Funksjonelle, sosiale roller og rolleforståelse
– Ledelse i stabile og uforutsigbare situasjoner, prosjektspesifikke utfordringer
– Meg som leder (måling og refleksjon; følges opp mot slutten av programmet)

Samling 2 (webinar): Prestasjonsteam
Som forberedelse til webinaret gjennomføres tre digitale moduler (selvstyrt):
1. Gruppedynamikk og samspill
2. Polarisering, innflytelse og mentale modeller.
3. Konstruktiv konfrontasjon og psykologisk trygghet

Samling 3 (webinar): Samarbeid, formålsnivå og konflikthåndtering.
Digitale moduler til forberedelse:
4. Kontekst (andre team, teknologi) og ledelse
5. Ledelse som konfliktforebygging; polarisering vs konflikt
6. Når krisen er der hvordan nøste opp i kaos; konfliktløsning

De digitale modulene finner du nedenfor.

Prestasjonsteam

Denne modulen gir deg grunnlaget for diskusjonene i Samling 2 (webinar)

Lessons

Gruppedynamikk og samspill Polarisering, innflytelse, mentale mod. "K2" og psykologisk trygghet

Samarbeid og konflikt

I denne modulen går vi mer i dybden av temaene samarbeid, formålsnivå og konflikthåndteringStoffet i denne modulen gir grunnlaget for diskusjonene i Samling 3 (webinar eller fysisk ?)

Lessons

Kontekst (andre team, teknologi) og ledelse Ledelse som konfliktforebygging; polarisering vs konflikt Når krisen er der; Hvordan nøste opp i kaos; konfliktløsning