Operativ ledelse – prestasjonsteam

Stilisert SPGR modell

Kurset er for deg som trenger å utvikle team til økt prestasjon. For eksempel team som skal prestere under stor usikkerhet og risiko, strategiske ledergrupper, utviklerteam som bruker agile metoder, innovasjonsteam eller team i større endringsprosesser. Kort sagt team som må prestere uten støtte av struktur og prosedyrer.
      Du vil få innsikt i hvilke betingelser som må være på plass om team skal yte opp mot sitt potensial og ikke «miste hodet» under særlig krevende operasjoner. All teori knyttes til praktiske situasjoner og reelle problemstillinger. Det er lagt opp til å bruke deltagernes egne erfaringer aktivt i undervisningen. Emnet skal gi deltagerne faglig innsikt i hvilke mekanismer som påvirker en operativ virkelighet, hvordan mennesker reagerer i kriser, samt hvordan relasjonelt samspill påvirkes av kontekst som organisasjon, teknologi og prosedyrer.
     Kurset er godkjent som etter- og videreuttdanningskurs ved NTNU med arbeidsmengde 7.5 studiepoeng. Studiepoeng krediteres kun når kursene arrangeres i regi av NTNUvidere og da underlagt NTNUs eksamensreglement.
     Kurset er lagt opp med samlinger både i form av webinarer og fysisk.  Det må påregnes arbeid mellom samlingenee. Arbeidet i mellomperiodene støttes av nettbasert undervisning. Datoene som er oppgitt i kalenderen er dato for første samling (oppstart). Dato for de andre samlingene avtales med deltagerne ila første samling.

Kurset inneholder følgende moduler:

  • Modul 1: Status og trender i forskningen om grupper og team
  • Modul 2: Spinnteori og SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen)
  • Modul 3: Den viktige prosessen A: Gruppedynamikk
  • Modul 4: Den viktige prosessen B: Innflytelse
  • Modul 5: Den viktige prosessen C: Polarisering og samhold
  • Modul 6: Den viktige prosessen D: Psykologisk trygghet, K2 og tillit
  • Modul 7: Den viktige prosessen E: Mentale modeller
  • Modul 8: Spinnteori for grupper – en integrert dynamisk teori
  • Modul 9: Teambygging. Prinsipper og veiledning av team K2

Modul 1 og 2 gir deg en plattform å forstå hva SPGR og spinnteorien er og hvordan analysene og eksemplene i de senere modulene skal forstås. I Modul 3 til 7 går vi i mer detaljert inn hva gruppedynamikk er og de viktigste elementene som må påvirkes for å kunne utvikle team. De tre siste modulene går litt mer i dybden i teori (Modul 8), praksis (Modul 9).

Introduksjon

Modul 1: Status og trender i forskningen

Modul 2: Spinnteori og SPGR

Webinar 1: påloggingsdetaljer

Lessons

Instruks

Modul 3: Den viktige prosessen A – Gruppedynamikk

Modul 4: Den viktige prosessen B – Psykologisk trygghet

Modul 5: Den viktige prosessen C – Innflytelse

Modul 6: Den viktige prosessen D – Polarisering

Module 7: Den viktige prosessen E – Mentale modeller

Webinar 2: påloggingsdetaljer

Lessons

Instruks

Modul 8: Spinnteori for grupper

Module 9: Teambygging

Modul 10: Kriseledelse

Prosjektoppgaven

Sluttseminaret