Årets teamkonferanse arrangeres i Oslo den 15 mai 2020 (workshop 14 mai)

Vi ønsker deg velkommen til konferansen:

«Team og lederskap in extremis»

som holdes i Oslo på Akershus festning, Fanehallen
den 15 mai 2020 , med workshop ettermiddagen den 14 mai.
Program finner du nederst på siden (under bildet).

SPGR konferansen er en årlig hendelse og skal bringe praktikere og forskere sammen for ideutveksling. I fjor var tema samhandling og team i kontekst med Cecilie Daa, DSB og Amy Edmondson, HBS som keynotes. I år er overordnet tema for konferansen prestasjonteam – betingelser og utvikling.

Frist for innsendelse av abstract for presentasjon er 15 april
Vi ønsker velkommen presentasjoner både fra forskning og praksis som omhandler hvordan team kan øke sin prestasjon, ikke bare i ekstreme sitruasjoner, men fra alle bransjer og situasjoner.  Vi ønsker å dele kunnskap og rene salgspresentasjoner er ikke velkomne. 

Om du ønsker å dele erfaring og kunskap med flere, så send et sammendrag (abstract) på ca 150 ord til 
        Tommy Krabberød (tkrabberod@fhs.mil.no) og/eller
        Endre Sjøvold (endre.sjovold@ntnu.no)

Et utvalg av presentasjonene fra 2019 og 2020 vil bli publisert i bokform (ISBN).

Påmelding til konferanse, workshop og middag
Påmelding skjer via FHS sider:
     https://forsvaret.no/hogskolene/team-og-lederskap-in-extremis
Konferanseavgiften er kr 1400,- og dekker deltagelse på workshop, konferanse og lunsj på konferansedagen. Det er  egen påmelding til middag etter workshopen den 14 mai som koster kr 1000.- (Restaurant Festningen)
Merk at det er begrenst med plasser på workshop og middag. Prioritering skjer etter “først til mølla” prinsippet.

Du vil få tilsendt faktura kort tid etter påmelding og ingen betaling skal skje før mottak av denne.

(Vi vil jevnlig oppdatere informasjonen på denne siden. Så følg med)

Hva
Konferansens bringer teoretikere og praktikere sammen for gjensidig utveksling av nye forskningsresultater, tanker, teknikker og praktisk erfaring.

Hvem
Om du jobber med å øke teams prestasjon i praksis, forsker på faktorer som påvirker teams prestasjon eller har interesse for dette tema, er konferansen for deg.

Hvorfor
Kompleksiteten i vår måte å drive forretning på øker og endringer skjer raskere. For å møte disse utfordringene blir organisering i team mer vanlig, og det stilles økende krav til å utvikle team med høy ytelse.
Det er enda langt igjen til maskiner og AI overtar det unikt menneskelige, nemlig å skape noe unikt nytt gjennom deling av kunnskap erfaring i likeverdig samhandling. Utvikling av høy kvalitet i teamarbeid blir stadig viktigere på alle områder av vårt samfunn.
Vi nå er i starten av en revolusjon innen teamforskning, og vi trenger både nye praktiske tilnærminger og ideer til nye forskningstema. Vi tror dette best oppstår i møtet mellom praktikere og teoretikere.

Program
Workshop 14 mai kl 1330-1600
“Prestasjonsteam hva og hvordan”
   – Case
   – Panel: Ledelse og prestasjonsteam – forskning og praksis
   – Hvordan utvikle prestasjonsteam i praksis
   – Oppsummering og avslutning

   Middag Festningsrestauranten kl 1700.

Konferanse 15 mai (1000-1600)
    Velkommen
    Keynote: Atlantic Rowing – prosess, tilbakemelding, rekord
Parallell sesjoner
Lunsj
Keynote: Case: Kritiske hendelser: Hva, hvorfor og hva har vi lært
Parallell sesjoner
Avslutning

(programmet oppdateres kontinunerlig)
   Legg inn en kommentar