Corona, team og ledelse – Webinars i april

Vi følger opp posten Ledelse i Coronaens tid med tre webinarer i april:
– 29 april: Hvordan er status i ulke land og hvilke tiltak ser ut til å virke
– 6 mai: Hva gjør at bedrifter greier å holde hjulene i gang
Alle dager fra 0830 – 0900.

Lenke til 29 april:

https://NTNU.zoom.us/j/66520243662

Det er professor Endre Sjøvold, NTNU/SPGRinstitute og Håkon Jacob Røthing, leder internasjonale operasjoner, Røde kors som leder webinarene.
Håkon Jacob har førstehånds kjennskap til koronasituasjonen i verden gjennom sin jobb i Røde Kors

29 april: Hvordan er status i ulke land og hvilke tiltak ser ut til å virke

Hva er status i verden idag? Hvordan har ulike land taklet pandemien? og Hva kan vi lære?

Håkon Jacob sitter på oversikten om hva som gjøres i andre land og hvor langt vi er kommet i å si hva som virker. Og ikke minst hvilke scenarier vi kan tenke oss.

6. mai: Hvordan holde hjulene i gang under pandemien

Noen bedrifter greier å holde produksjonen oppe på tross av koronakrisen som nær sagt stoppet Norge.

Hva gjorde de? Hvordan hadde de forberedt seg til et slikt scenario? og hvordan ser de for seg at tiden etter pandemien blir?

Det er spesielt interesant hvordan ledergruppen skiftet dynamikk fra før til under krisen. Vi knytter hennes erfaringer til teori om prestasjonsteam.

Freia er en av bedriftene som har greid å holde hjulene igang og Gro Krigsvoll (CEO) fra Freia er med oss og deler sine erfaringer og tanker.

Dette er en gjentagelse av webinaret den 22 april. Det var mange som ikke fikk med seg dette da.


Legg inn en kommentar