Teambygging, teamutvikling og teamtrening

  Mitt blogginnlegg «Vinner eller taper? Det avhenger om du velger teambygging eller oversprangshandling« fra 28. mars 2015 har skapt endel henvendelser og kommentarer. Spørsmålet dreier seg ikke overraskende om det virkelig er slik at det ikke finnes «en beste måte» å bygge team på. Det er jo det de fleste tilbydere hevder og det … Mer Teambygging, teamutvikling og teamtrening

Försvarsmakten vil lære mer om team og teamutvikling – og fikk presentert flere myter!

Endre var i mai på besøk på «Forsvarsmaktens enhet för Ledarskap och Pedagogik» i Sverige. Her holdt han et foredrag der han påpeker at det eksisterer 3 myter innenfor teamteori som han ønsker å bidra til å avskaffe.  Posten er repostet med tillatelse fra Charlotte Nathansson.

Vinner eller taper? Det avhenger om du velger teambygging eller oversprangshandling.

I de aller fleste yrker er kompetanseområdene og oppgavene så komplekse, omfattende og intensive at ingen kan ha oversikt alene. For å kunne ta kvalifiserte beslutninger må flere bidra med sin kunnskap og erfaring. Vinnere bygger systematisk team som er bedre enn konkurrentens. Taperne tyr til oversprangshandlinger.  Når vi spør…

Samarbeid på tvers av tid, rom og kultur – våre erfaringer så langt i prosjektet

Mennesker har en ekstrem evne til å forstå og komme hverandre i møte på tross av tilsynelatende uoverstigelige hindringer. Samtidig lar vi de mest ubetydelige hindringer stoppe et hvert tilløp til et samarbeid vi ikke ønsker.  Prof Jae Ho Park, Yeungnam University, besøker Prosjektet høsten 2014. Her utenfor Astrup Fearnley Museet i Oslo. Vi har nå systematisk … Mer Samarbeid på tvers av tid, rom og kultur – våre erfaringer så langt i prosjektet