Design thinking – tilbake på The Farm

Stanford University
Stanford University

Selv om jeg forsker på noe helt annet, kommer jeg tydeligvis ikke bort i fra “design thinking“. Etter bare noen få uker hjemme er jeg nå tilbake på Stanford i California som “teaching assistant” (TA) for et en gruppe med dyktige studenter fra Høgskolen i  Buskerud og Vestfold. I ryggen har vi Kongsberg Automotive som har initiert et større forskningsprosjekt, der studentene har en sentral rolle.  Utfordringen er – som den skal være – svært tvetydig og kompleks med store krav og forventinger.

De norske studentene:

Fra venstre: Daniel Klemetsen, Jonas Lilleberg Petterson, Tobias Møretrø og Maja Helene Rønnes – Høgskolen i Buskerud og Vestford, avdeling Kongsberg/industriell økonomi og systems engineering.
Fra venstre: Daniel Klemetsen, Jonas Lilleberg Petterson, Tobias Møretrø og Maja Helene Rønnes – Høgskolen i Buskerud og Vestford, avdeling Kongsberg/industriell økonomi og systems engineering.

Sagt med få ord handler design thinking om å følge en småkaotisk prosess der innovasjon skapes via dyp forståelse og empati for problem, kontekst og bruker. I så måte må en forstå hva hvilke behov og hvilken jobb produktet ditt skal gjøre; som regel evner ikke kunden å fortelle dette selv.

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

― Henry Ford

Det norske teamet samarbeider med en gjeng på fire fra i Universitetet i Aalto, som igjen muligens er blant de beste i Norden på Design thinking-prosessen. De har samarbeidet i lang tid med Stanford og har bygget en skikkelig infrastruktur rundt hele opplegget. Mens vi stiller med 4 studenter og meg, deltar de på fire prosjekter med 15 studenter, 6 TAs og 1 professor – jeg er utvilsomt fornøyd med å få være med på en så rutinert faggruppe. Samtidig er det artig å se at selv om de har gjort dette i mange år, har jeg masse å bidra med ut i fra både tidligere deltagelse i samme program og min egen ph.d-utdannelse innenfor innovasjonsstrategier og operativ ledelse.

Teamet på 8 har svært diversifiserte bakgrunner– det skal bli spennende å se hvordan de takler dette komplekse problemet, og ikke minst skal det bli interessant å se hvordan de utvikler seg som gruppe og individer i løpet av prosessen. Det er enorme muligheter for tverrfaglig læring i et slikt prosjekt, og det er det utvilsomt behov for.

Ettersom prosessen utfolder seg skal jeg oppdatere og legge ut noen poster, still gjerne spørsmål eller ta kontakt for mer informasjon for å lære mer om nettopp denne måten å tenke innovasjonsprosesser!

I morgen er det paper-bike race, og gjenget har testet servicenivået på Home Depot til det ytterste!

Planlegging og materialer
Planlegging og materialer “paper bike” – kick off på Stanford.

Jeg ser fram til å følge et spennende prosjekt!


Legg inn en kommentar