Prestasjonsorganisasjoner

Prestasjonsorganisasjoner (High performance organizations, HPO) er definert som organisasjoner som leverer betydelig bedre resultater både finansielt og på andre områder enn konkurrentene over en sammenhengende periode over minst fem år.

Teamet er nøkkelen
Fra Peter Senge kom med sin bok om den lærende organisasjon (The Fifth Disiplin, 1990) er det nærmest opplest og vedtatt at HPO lykkes fordi de lykkes med å skape engasjement og autonomi alle deler av organisasjonen. Senge formulerer sine fem disiplinene slik:
1. Alle medarbeidere må kunne tenke visjonært og fremtidsrettet, samtidig som de evner å skape resultater her og nå.
2. Eksisterende antagelser om organisasjonen (mentale modeller) må utforskes og utfordres kontinuerlig. Det vi ubevisst tar for gitt, vil effektivt hindre nyskaping og innovasjon.
3. For å sikre felles retning, må alle i organisasjonen dele samme oppfatning om hva som viktig og riktig bilde av fremtiden (visjon).
4. Teamet er den viktigste arena for å utveksle og skape dette fremtidsbildet og den viktigste læringsarenaen.
5. Evnen til å se helheten (systemtenking) både i de enkelte team og i hele organisasjonen er en forutsetning for å lykkes med de fire første disiplinene.

Figuren over, som er hentet fra boken Teamet (Sjøvold, 2006) illustrerer denne sammnehengen og poengterer hvordan gruppen fremstår som organisasjonen viktigste verktøy for ledelse. Det er i gruppen resultatene skapes og det er her grunnlaget for en proaktiv kommunikasjon legges og hvor oppfyllelsen av den femte disiplin skjer.

Senge er ikke alene om å fremme betydningen av gode team for organisasjoners suksess. Jon R. Katzenbach og Douglas K. Smith fulgte opp sin suksessartikkel fra 1993 om team og andre grupper, med boken The wisdom of teams: Creating the high-performance organization (2015). Her poengterer de at suksessformelen for å skape HPOs er gode team. Selv forskere som Robert Hogan, som fremhever medarbeideres personlighet som predikator for suksessfulle organisasjoner (Personality and the Fate of Organizations, 2007), hevder at en leders viktigste oppgave er å skape team som fungerer bedre enn konkurrentenes (The Rocket model, 2012).

Dette er eksempler på bidrag fra forskere som er opptatt av hhv organisasjons- , gruppe- og indivdnivå, men deler det samme budskapet. Suksessen av disse publikasjonene viser at det er god klangbunn også hos praktikere om at gode team er det viktigste verktøyet for organisasjonens suksess. Boken til Katzenbach og Smith er solgt i mer enn en halv million eksemplarer og oversatt til femten språk. Det viser seg dog at å skape slike proaktive team som Senge beskriver er langt fra lett, og forutsetningen som lilgger i Senges femte disiplin er kanskje enda vanskeligere.

Hvordan vri om nøkkelen
I de seneste innleggene på denne bloggen har jeg søkt å beskrive hva som må til for å skape prestasjonsteam. Prestasjonsteam er i stand til å være effektive i stabile omgivelser og samtidig være i stand til å gjøre det riktige i ustabile situasjoner. Med andre ord vil de lojalt følge regler og prosedyrer når det er mest effektivt, og bryte dem når det er best for organiasjonen.

For organisasjonen kan en slik autonomi kun forsvares dersom teamene har en klar forståelse av organisasjonens strategiske intensjon og handler4 i tråd med denne. Autonome team uten en slik forståelse vil uungåelig føre til suboptimalisering og kaos.

Kort oppsummert er det tre enkle, men dog så vanskelige, steg for å skape en HPO:
1. Formuler klar og avgrenset strategisk intensjon
2. Skap prestasjonsteam av de viktigste gruppene dine
3. Sørg for at intensjonen er forstått og internalisert i disse teamene

I praksis er det punkt 2 som er det vanskeligste å få til i praksis. Her er det ingen kjappe løsninger, men systematisk arbeid med å skape bevissthet om gruppens dynamikk. Lykkes punkt 2 vil også punkt 3 oppfylles.

Hva som skal til for å skape prestasjonsteam har jeg skrevet om i ulike poster på denne bloggen for eksempel med stikkord psykologisk trygghet.

Hva som skal til for å skape prestasjonteam er også tema for SPGR konferansen 2020 den 14-15 mai:
https://innovativeteams.no/2020/01/22/arets-teamkonferanse-arrangeres-i-oslo-den-15-mai-2020/

NTNU videre setter også opp et kurs i Operativ ledelse – utvikling av prestasjonsteam som presenteres på frokostkonferanse i Oslo den 6 mars:
https://www.ntnu.no/oslokontor/kalender/detaljer/-/event/341c88d0-e1d0-36ed-8e6d-140d5df22d8a

VELKOMMEN TIL BEGGE ARRANGEMENTENE !


Legg inn en kommentar