Morten Solheim – MBA-student ved UiN – har fokus på kunnskapsflyt mellom geografisk adskilte team

Morten Solheim

Morten Solheim er navnet og jeg bor i Malvik, men med min nordnorske bakgrunn fra Helgeland er det fint å kunne studere ved Universitetet i Nordland. Her tar jeg en MBA på deltid, med fokus på strategi og ledelse. Bacheloren min innen markedsføring og bedriftsutvikling ble gjennomført ved Handelshøyskolen BI i Trondheim. Til daglig har jeg en rolle som regionsjef for Rittal AS. Dette er et selskap med fokus på B2B markedet og da hovedsakelig innen shipping, industri, offshore og IT. Videre sitter jeg også som styreleder og styremedlem i ulike selskaper. Min bakgrunn består av varierte roller fra blant annet disse selskaper; Sector alarm, Siemens, RBK og Reninor AS. Jeg har også etablert og drevet eget selskap som i sin tid ble kjøpt opp. Summen av disse erfaringen og mine roller passer meg utmerket og jeg ønsker å dra nytte av dette i min masteroppgave som skal gjennomføres i 2015. Fokuset i denne oppgaven vil være ledelse og utvikling av team som opererer tett kontra team som opererer geografisk adskilt. Hvilke utfordringer og muligheter gir det en organisasjon og er det noen avgjørende faktorer som kan trekkes frem.


Legg inn en kommentar