«7100» tallet som ble symbolet på en regjerings umenneskelighet.

Utvedytige og forpliktende mål er kraftige virkemidler for å nå resultater. Siden målstyring ble introdusert på femtitallet er det blitt både den mest utskjelte og mest elskede lederteknikk. Her er tre av de vanligste årsakene til at det går galt. Tallet 7100 var  den blåblå regjeringens måltall for utsendelse av mennesker uten lovlig opphold i … Fortsett «7100» tallet som ble symbolet på en regjerings umenneskelighet.

Samarbeid på tvers av tid, rom og kultur – våre erfaringer så langt i prosjektet

Mennesker har en ekstrem evne til å forstå og komme hverandre i møte på tross av tilsynelatende uoverstigelige hindringer. Samtidig lar vi de mest ubetydelige hindringer stoppe et hvert tilløp til et samarbeid vi ikke ønsker.  Prof Jae Ho Park, Yeungnam University, besøker Prosjektet høsten 2014. Her utenfor Astrup Fearnley Museet i Oslo. Vi har nå systematisk … Fortsett Samarbeid på tvers av tid, rom og kultur – våre erfaringer så langt i prosjektet

Når jeg blir best går vi konkurs!

«....vi begynner faktisk å tro på den individuelle prestasjonens betydning...» Morgenrush og snøvær! Jeg sitter i stillestående bilkø inn til Oslo. Den siste timen har en sort BMW maktet å trenge seg hele tre billengder frem i køen. Siden det ikke lenger er mulig  å nå møtet, merker jeg at pulsen senker seg og stresset … Fortsett Når jeg blir best går vi konkurs!

Randsoneffekten – om kreativitet i team

Randsoneeffekten er et sentralt begrep i biologien. I møtet mellom to monokulturer, for eksempel en hveteåker og en granskog, finner vi et smalt belte med en atrtsrikdom langt større enn i åkeren eller i skogen. I grøftekanten yrer det av planter og insekter som ikke finnes i de to monokulturene. Da jeg ramlet inn i … Fortsett Randsoneffekten – om kreativitet i team

Er mangfold i team en styrke?

(Stock Images: Team of ants work with mushroom, teamwork) Svaret er et definitivt NEI;    Mangfold hindrer team å utvikle sin ytelse! ........eller er det kanskje JA?  Om svaret nei eller ja avhenger av hva som menes med mangfold. At medlemmer av et team bør ha ulik bakgrunn og erfaring og derved er forskjellig, er … Fortsett Er mangfold i team en styrke?