Open innovation – hva er det?

Hentet fra: http://www.evensmo.no/wp-content/uploads/2009/06/ - som igjen i sin helhet er basert på arbeidet til Chesbrough.
Hentet fra: http://www.evensmo.no/wp-content/uploads/2009/06/ – som igjen i sin helhet er basert på arbeidet til Chesbrough.

Open innovation er et fenomen som stadig dukker opp i diskusjoner og ulike forum. Dessverre blir mange innovatører litt vel ivrige når de skal sette i gang, og ender opp med uheldige snarveier basert på svake kilder. En god forståelse av det det opprinnelige begrepet – og dertil hvilke implikasjoner en slik innovasjonsstrategi medfører – er sannsynligvis aktuelt for en rekke ledere.

I et leserinnlegg i Ukeavisen Ledelse/ Dagens Perspektiv tar jeg en kjapp gjennomgang av hva som menes med “open innovation”.  Les innlegget her:

http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/kenneth-stalsett/open-innovation-hva-er-det

Teksten er publisert i trykket avis, samt på nett – og figurene er i sin helhet hentet fra http://www.evensmo.no/wp-content/uploads/2009/06/ – som igjen i sin helhet er basert på arbeidet til Chesbrough.

Legg gjerne igjen en kommentar!

 


Legg inn en kommentar