Försvarsmakten vil lære mer om team og teamutvikling – og fikk presentert flere myter!

SPGRsnurr

Endre var i mai på besøk på “Forsvarsmaktens enhet för Ledarskap och Pedagogik” i Sverige. Her holdt han et foredrag der han påpeker at det eksisterer 3 myter innenfor teamteori som han ønsker å bidra til å avskaffe.  Posten er repostet med tillatelse fra Charlotte Nathansson.

Dag två kastade vi oss in i de tre olika ämnena och det första handlade om Grupputveckling. Endre Sjövold gästade oss från institutt for industriell økonomi og teknologiledelse vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han har tillsammans med amerikanska och koreanska forskare utvecklat den s k spinnteorin och hans teorier utgår från mer än 30 års praktiskt arbete med grupper och grupputveckling både i civil och offentlig miljö.

Förutom att förklara grunderna i spinnteorin gav han oss en tillbakablick på hur man har sett på teamutveckling genom åren. Forskningens fokus ändras över tid och han var till och med så tydlig att han gav tiden mellan 1980-2010 namnet Den mörka medeltiden. Med det ville han åskådliggöra hur vi helt gick vilse i hur man kan se på grupper och grupputveckling under de årtiondena. Under den här tiden låg forskningsfokus på vilka roller och typer man skulle eftersträva att hitta i ett team, hur det ideala teamet såg ut och vilka personligheter man skulle plocka in i ett team. Idag handlar forskningen mer om dynamiken kontra kontexten som teamet verkar inom.

Han gav Hogans citat uppmärksamhet till vad det hela handlar om: ”Ledarskap är att bygga och vidmakthålla grupper som presterar bättre än våra konkurrenter.” Det vill säga – det handlar inte om personlighet, beteenden osv. Som Endre ser på det är team inte längre ett substantiv utan ett verb och det var en klargörande beskrivning på vad han menar.

Med den här inledningen förklarade han att det finns tre myter som han ville slå hål på:

Den första handlar om att det går att sätta samman det perfekta teamet. När man pratar om grupper bestående av individer som man som chef själv kan välja ut – ungefär som en vara från en hylla och sen sätta ihop till det ideala teamet – så är det en teoretisk tanke. Så fungerar det aldrig i verkligheten utan du har den personal du har, oavsett vad du tycker om det. Självklart har man ibland möjlighet att tillsätta någon/några individer till ett team men i praktiken handlar det sällan/aldrig om ett helt team med den ”perfekta gruppmedlemmen” sett utifrån karaktäristika.

Den andra myten handlar om Wheelans teori där man ser på grupputveckling utifrån att man går igenom ett antal faser som följer på varandra i kronologisk ordning. Självklart kan någon/några av de olika faserna finnas i en grupps utveckling men att de följer i den kronologiska ordning som hon menar på är också bara en myt menade Endre.

Den tredje myten handlar om att om vi iakttar det ”ideala teamet” och bara gör som de gör så kommer det gå bra även för oss. Ett team är mer komplext än så och i praktiken har vi mängder med faktorer som påverkar hur teamet utvecklas. Att göra enligt den här myten är en kraftig förenkling som det inte heller finns några bevis för skulle fungera.

Nyckeln till att förstå grupper är därför att inse att vi inte kan förstå vad folk tänker utan det enda vi kan observera är beteendet. Vad intentionen bakom beteendet är vet vi inget om. Vad är då teambyggande? Ja inte handlar det om att åka (?) rafting, repellera nerför klätterväggar eller annat av det som man ofta kan se i den civila världen. Det är ett långsiktigt arbete mot ett mål som bland annat kräver kommunikativ träning.

Charlotte Nathansson
Charlotte Nathansson

 

Charlotte Nathansson – repostet fra https://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope

Project Manager at Försvarsmakten fra 2010 Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) huvuduppgift är att leda utvecklingen av ledarskap och pedagogik i Försvarsmakten och på så sätt bidra till Försvarsmaktens förmåga att leverera effektiva insatser.

Utdannet fra Linköping Universitet


Legg inn en kommentar