Litt om prosjektet vårt!

norgesunivesritetet
Hentet fra https://norgesuniversitetet.no/operativ-ledelse

Det har vært litt stille på bloggfronten, men det betyr ikkeat vi er rolige! Tvert i mot!

I ly av å komme i gang med mer innhold kan dere først lese denne om prosjektet vårt!

“Inspirert av 22. juli-rapporten utvikler NTNU et nettbasert studium i operativ ledelse. Sentralt i studiet er bruken av elektroniske sensorer for innsamling av atferdsdata fra team i reelle operative situasjoner”

https://norgesuniversitetet.no/operativ-ledelse


Legg inn en kommentar