Hvordan tar du beslutninger?

Mange, meg selv inkludert, mener at de tar beslutninger på et rasjonelt grunnlag, der alternativer blir vurdert utfra et godt datamateriale og den beste løsningen blir valgt. Men stemmer dette i virkeligheten? Allerede for over 50 år siden mente Herbert Simon at menneskets kognitive kapasitet var for begrenset til at det var mulig å ta … Fortsett Hvordan tar du beslutninger?

Brukerstyrt innovasjon – hvilken jobb gjør produktet ditt?

I dag kom jeg over en interessant sak på Twitter, der Mads Liabø (@madsliabo, Leder forbrukerdrevet innovasjon Q-meieriene og Kavli) - og Bent Myrdahl (@QBentM , Sjefen i Q-meieriene)  håndterer en noe dårlig anmeldelse fra VG. Saken gjelder deres nye produkt Skyr vanilje i stor boks. Den får 3 poeng i VG på grunn av … Fortsett Brukerstyrt innovasjon – hvilken jobb gjør produktet ditt?

Slik har du neppe prototypet før!

I min post fra 22.12.2014 (https://innovativeteams.no/2014/12/22/feil-ofte-men-feil-smart/) vektla jeg tanken på å omfavne feil og læring. En måte for å generere ny læring via prøving og feiling kan gjøres via prototyping, noe jeg vil tro de fleste har et forhold til. Likeså, uti fra et kurs i Design Thinking and Innovation (ME310) på Stanford University kom … Fortsett Slik har du neppe prototypet før!

Feil ofte, men feil smart!

Anita Krohn Traaseth, lederen i Innovasjon Norge, har vært på banen flere ganger og snakket om at vi må tørre å feile, og skape en kultur hvor vi aksepterer feil (eksempelvis http://www.tu.no). I slike sammenhenger blir det ofte dratt paralleller til Silicon Valley, der feiling er akseptert og en del av det daglige miljøet. Enkelt sagt, … Fortsett Feil ofte, men feil smart!

Produkt-, prosess- eller service- innovasjon.

Forskning viser noen likheter når det kommer til de store linjene innen innovasjon i teknologiske industrier og et produkts livssyklus. En ny industri kan oppstå på grunnlag av et kundegruppes definerte behov eller det som Anderson and Tushman (1990) kaller «teknologisk avbrudd». Når en slik ny industri fødes, er det typisk en høy grad av … Fortsett Produkt-, prosess- eller service- innovasjon.

Randsoneffekten – om kreativitet i team

Randsoneeffekten er et sentralt begrep i biologien. I møtet mellom to monokulturer, for eksempel en hveteåker og en granskog, finner vi et smalt belte med en atrtsrikdom langt større enn i åkeren eller i skogen. I grøftekanten yrer det av planter og insekter som ikke finnes i de to monokulturene. Da jeg ramlet inn i … Fortsett Randsoneffekten – om kreativitet i team

Organisatorisk endring

In general to many managers use to simplistic change models in their work, and they fail to understand and plan the events they are aiming for. In this blog post I present the "process models of organizational change" from Van de Ven and Poole (1995), and how these models are interrelated through the work of … Fortsett Organisatorisk endring