Øyvind Nergård, Kjetil Halsbog og Jon Moi har fokus på teamdynamikk i interkulturelt samarbeid.

øyvind

Mitt navn er Øyvind Nergård, er 29 år og kommer fra Bodø. Jeg studerer Industriell økonomi og teknologiledelse med strategi og internasjonal forretningsutvikling som hovedprofil og telematikk som teknisk profil. I mitt tredje studieår var jeg på utveksling ved University of California – San Diego. Mine faglige interesser ligger hovedsakelig innenfor teamdynamikk, som oppsto på bakgrunn av de erfaringer jeg gjorde meg når jeg tidligere studerte arkitektur – et fagområde hvor teamarbeid står sentralt.

kjetil

Jeg heter Kjetil Halsbog, gift, 25 år fra Bergen, og jeg er interessert i hvordan mennesker påvirkes av den kulturen de lever i og hvordan dette påvirker teamarbeid. Jeg studerer Industriell økonomi og teknologiledelse med strategi og internasjonal forretningsutvikling som hovedprofil og intelligente systemer som teknisk profil. Jeg har har bakgrunn som produksjonselektroniker, har gått flygeskolen i forsvaret og hatt et utvekslingsopphold i Singapore. Alle opplevelsene har bidratt til at jeg ønsker å lære mer om interkulturelle team og gjerne i en kontekst som er relevant for norsk næringsliv.

jon

Mitt navn er Jon Moi, 24 år fra Haugalandet, og jeg er interessert i asiatisk språk og kultur. Jeg studerer Industriell økonomi og teknologiledelse med strategi og internasjonal forretningsutvikling som hovedprofil og intelligente systemer som teknisk profil. Jeg har har gått folkehøyskole, befalskole i Luftforsvaret, vært på utvekslingsopphold i Singapore og jeg har bodd 3 år i Nepal. Alle opplevelsene har bidratt til at jeg ønsker å lære mer om interkulturelle team.


En kommentar om “Øyvind Nergård, Kjetil Halsbog og Jon Moi har fokus på teamdynamikk i interkulturelt samarbeid.

Legg inn en kommentar