Velkommen til lansering av ny bok om team

resultater_gjennom_team
“Resultater gjennom team” på UF
Invitasjon til boklansering:
http://www.universitetsforlaget.no/Om-forlaget/Aktuelt-fra-forlaget/Velkommen-til-boklansering-Helvetesledelse


Legg inn en kommentar